9 Nisan 2018 tarihli Türkiye’de Mülteciler: Uluslararası Koruma ve Sosyal Uyum paneli

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırma ve Uygulama Merkezinin (HÜGO) düzenlediği Türkiye’de Mülteciler: Uluslararası Koruma ve Sosyal Uyum konulu panel, 9 Nisan 2018 tarihinde, 13:30 - 15:30 saatleri arasında, İİBF Tuğrul Çubukçu Konferans Salonunda düzenlenmiştir.