Etkinlikler
 • DAVET METNİ

  Türkiye Cumhuriyeti jeopolitik konumundan dolayı tarih boyunca Avrupa’ya göç rotasında bir durak olmuş bundan dolayı çok sayıda göçmen/mülteci ve sığınmacı barındırmıştır. Son beş yılda ise Suriye’den Türkiye’ye en son istatistiklere göre 3.6 milyon civarında birey savaş yüzünden göç etmek durumunda kalmıştır. Bu durum akademisyenlerin, meslek elamanlarının, siyasetçilerin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm toplumun bu konuya ilgisini arttırmıştır. Göç konulu akademik çalışmalar artmış, göç alanında çeşitli hizmetler sunan yeni sivil toplum örgütleri ortaya çıkmış, mevcut kurumlar genişlemiş, yeni hizmet, politika ve mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.

  İlk yıllarda Suriyeli bireylerin Türkiye’de geçici olduğu düşünülmüştür. Ne var ki geçen süre göz önünde bulundurulduğunda ve Suriyeli bireylerle yürütülen araştırma sonuçları dikkate alındığında Suriyeli bireylerin önemli bir kısmının ülkesine geri dönmeyeceği yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu noktada birbirini tanımayan iki farklı toplumun, birbirini kabul ederek, birbirine saygı duyarak ve birbirine değer vererek nasıl birlikte yaşayacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bu sorunun cevabı da geliştirilecek kapsamlı ve bütüncül sosyal bütünleşme çalışmalarına bağlıdır.

  Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGO), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD/ASAM) de sosyal bütünleşme çalışmalarına katkı sunmak ve politika önerileri oluşturmak amacıyla, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde 10-11 Nisan 2019 tarihlerinde “Sosyal Uyum” konulu, "Pathways to Social Cohesion" isimli uluslararası konferans düzenlemektedir.

  Sosyal bütünleşme temalı bilimsel çalışmalarını sunmak, özgün fikirlerini ortaya koymak ve alana katkıda bulunmak isteyen göç veya sosyal uyum alanında çalışan akademisyenler, meslek elemanları ve öğrenciler başta olmak üzere bu konuda sözü olan herkesin konferansımıza katılımından memnuniyet duyarız.  

  Konular

  Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum Perspektifinden Sosyal Uyum Beklentileri

  Akademik Bakış Açısından Sosyal Uyum Konusunda Çözümler ve Öneriler

  Ulusal ve Uluslararası STK Perspektifinden Sosyal Uyum Stratejileri

  Konferans Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Sema BUZ
 • Prof. Dr. Sunay İL
 • Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
 • Doç. Dr. Mehmet Ali ERYURT
 • Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK
 • Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU
 • Doç. Dr. Emrah AKBAŞ
 • Dr. Öğrt. Üy. Ayşe Ömür ATMACA
 • Dr. Öğrt. Üy. Ali Zafer SAĞIROĞLU
 • Konferans Düzenleme Kurulu

 • İrem Nur Yıldız, irem.yildiz@giz.de
 • David Debattista, david.debattista@giz.de
 • Jasmin Dirinpur, jasmin.dirinpur@giz.de
 • Joachim Scheurer, joachim.scheurer@giz.de
 • Prof. Dr. Sema Buz, semabuz@hacettepe.edu.tr
 • Edip Aygüler, ayguleredip@hacettepe.edu.tr
 • Ayşegül Eriş, aysegul.eris@sgdd-asam.org
 • Hakan Çetinkaya, hakan.cetinkaya@sgdd-asam.org
 • Önemli Tarihler

 • Özet Gönderim Başlangıç Tarihi: 08  Şubat 2019    
 • Özet Gönderim Bitiş Tarihi:  08 Mart 2019
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilme Tarihi: 19 Mart 2019 - (tarih güncellenmiştir)
 • Konferans Tarihi: 10-11 Nisan 2019
 • Katılımcılar

  Göç alanında Türkiye’de ve Almanya’da faaliyet gösteren;

 • Uluslararası kuruluşların çalışanları
 • Kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları personeli
 • Akademisyenler
 • Üniversite öğrencileri
 • Göç alanına ilgi duyan bireyler konferansa katılabilirler
 • Katılımcıların https://bilsyconference.com/registration adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

  Konferans Yeri

  Mehmet Akif Ersoy ve K  Salonları, Üniversiteler Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi, 06800, Çankaya – Ankara.

   

  YAZARLARA BİLGİLER

  Bildiri Yazım Kuralları

  Bildiri çalışmalarının özgün olması ve daha önce başka bir etkinlikte sunulmamış olması gerekmektedir.

  Bildiri Özet Yazım Kuralları

  Bildiri Başlığı Times New Roman yazı karakterinde 12 punto büyüklükte, ortalı, kalın ve büyük harfli yazılacaktır.

  Yazar(lar)ın adı ve kurum bilgileri Times New Roman yazı karakterinde 10 punto büyüklükte ve ortalı yazılacaktır.

  Türkçe özet, en fazla 300 kelimeden oluşacak şekilde, iki yana yaslı ve 1,15 satır aralığında hazırlanacaktır.

  Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 tane olacaktır. Times New Roman yazı karakterinde 10 punto büyüklükte ve sağa yaslı ve italik yazılacaktır.

  Özetler hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde Microsoft Word formatında hugo@hacettepe.edu.tr adresine yollanacaktır.

  İletişim

  Adres: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi,

  Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi,

  İ.İ.B.F. D Blok, 5. Kat,

  Sosyal Hizmet Bölümü 06800,

  Çankaya – Ankara

  E-posta: hugo@hacettepe.edu.tr.

 •  

 • Merkezimiz, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle, 6 Mart 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beyetep yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda düzenleyeceğimiz "Sığınmacı Kadınlar ve Üniversiteliler Tartışıyor" isimli panelimize ilgi duyan herkes davetlidir. Üniversite mensubu olmayan ve panele katılmak isteyen katılımcıların hugo@hacettepe.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. 

                                           

           

 • Merkezimiz, Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezinden hizmet alan Suriyeli ve Türkiyeli gençleri, Beytepe Yerleşkesinde ağırladı. Karşılıklı uyum ve etkileşimin artırılması ve öğrencilerin üniversiteye giriş sınavına yönelik motivasyonlarını artırmaya dönük olan etkinliğimiz oldukça renkli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 10.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğin fotoğrafları için tıklayınız. 

 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGO) ve Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği SGDD-ASAM ortaklığıyla 09.05.2018 tarihinde düzenlenen "Türkiye'de Genç Mültecilerin Gündelik Hayatı" adlı sempozyum afişimiz ektedir. Tam gün sürecek sempozyumumuz 9 Mayıs 2018 tarihinde Beytepe Yerleşkemizde bulunan Mehmet Akif Ersoy Salonunda gerçekleştirilmiştir. Fotoğraflar için lütfen tıklayınız.

 

 

 • Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırma ve Uygulama Merkezinin (HÜGO) düzenlediği Türkiye’de Mülteciler: Uluslararası Koruma ve Sosyal Uyum konulu panel, 9 Nisan 2018 tarihinde, 13:30 - 15:30 saatleri arasında, İİBF Tuğrul Çubukçu Konferans Salonunda düzenlenmiştir. Etkinliğin fotoğrafları için tıklayınız.