Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sema BUZ

Merkez Müdürü

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Sosyal Hizmet Bölümü, semabuz@hacettepe.edu.tr

 

Arş. Gör. Hakan SAKARYA

Müdür Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Sosyal Hizmet Bölümü, hakansakarya@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Sunay İL

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Sosyal Hizmet Bölümü, suil@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Mehmet Ali ERYURT

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü,

Nüfusbilim Anabilim Dalı, maeryurt@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Uğur SADİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ugursadi@hacettepe.edu.tr

 

Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK

Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi,

İletişim Bilimleri Bölümü, bsimsek03@gmail.com