Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sema BUZ
Merkez Müdürü
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
semabuz@hacettepe.edu.tr

 

Dr. Çağrı SEVİN
Müdür Yardımcısı
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
cgsevin@hacettepe.edu.tr

 

Arş. Gör. Hakan SAKARYA
Müdür Yardımcısı
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
hakansakarya@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Sunay İL
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
suil@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Mehmet Ali ERYURT
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Nüfusbilim Anabilim Dalı
maeryurt@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Uğur SADİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ugursadi@hacettepe.edu.tr

 

Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü 
bsimsek03@gmail.com