Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, İlköğretim Bölümü

 

Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

Prof. Dr. İsmet KOÇ
Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Nüfusbilim Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Dilek ASLAN
Hacettepe üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 

Prof. Dr. Murat ERDOĞAN
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi

 

Prof. Dr. Helga RITTERSBERGER TILIÇ
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 

Prof. Dr. İbrahim SİRKECİ
Regent’s Üniversitesi, Ulusötesi Çalışmalar Merkezi Müdürü

 

Prof. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ
Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 

Aydın Keskin KADIOĞLU
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Eğitim Daire Başkanı

 

Dr. Kanuni KEKLİK
Sağlık Bakanlığı, Göç Sağlığı Daire Başkanı

 

İbrahim TOROS
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkan V.

 

Melek Özgür DUMAN
Kalkınma Bakanlığı, Planlama Uzmanı

 

Neşe KILINÇOĞLU
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Politika Geliştirme Birim Sorumlusu

 

Yelda DEVLET
Uluslararası Göç Örgütü, Proje Koordinatörü

 

Nejat KOCABAY
Uluslararası Çalışma Örgütü, Kıdemli Proje Koordinatörü

 

Kamil Erdem GÜLER
Türk Kızılayı, Kızılhaç Kızılay Hareketi Program Koordinatörü

 

İbrahim Vurgun KAVLAK
Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Genel Koordinatörü