Danışma Kurulu
 • Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü,

İlköğretim Bölümü

 

 • Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

 • Prof. Dr. İsmet KOÇ

Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü,

Nüfusbilim Anabilim Dalı

 

 • Prof. Dr. Dilek ASLAN

Hacettepe üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 • Doç. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Sosyoloji Bölümü

 

 • Prof. Dr. Murat ERDOĞAN

Türk-Alman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

 • Prof. Dr. Helga RITTERSBERGER TILIÇ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Sosyoloji Bölümü

 

 • Prof. Dr. İbrahim SİRKECİ

Regent’s Üniversitesi, Ulusötesi Çalışmalar Merkezi Müdürü

 

 • Doç. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ

Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

 • Aydın Keskin KADIOĞLU

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Eğitim Daire Başkanı

 

 • Dr. Kanuni KEKLİK

Sağlık Bakanlığı,

Göç Sağlığı Daire Başkanı

 

 • İbrahim TOROS

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkan V.

 

 • Melek Özgür DUMAN

Kalkınma Bakanlığı,

Planlama Uzmanı

 

 • Neşe KILINÇOĞLU

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Politika Geliştirme Birim Sorumlusu

 

 • Yelda DEVLET

Uluslararası Göç Örgütü,

Proje Koordinatörü

 

 • Nejat KOCABAY

Uluslararası Çalışma Örgütü,

Kıdemli Proje Koordinatörü

 

 • Kamil Erdem GÜLER

Türk Kızılayı

Kızılhaç Kızılay Hareketi Program Koordinatörü

 

 • İbrahim Vurgun KAVLAK

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD/ASAM)

Genel Koordinatörü