Avrupa'da Göç, İslam ve Çokkültürlülük

AVRUPA'DA GÖÇ, İSLAM ve ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 

 

Avrupa'da Göç, İslam ve Çokkültürlülük Uluslararası Sempozyumu

Sempozyum Programı

Migration, Islam and Multiculturality In Europe Symposium 

Sempozyum Fotoğrafları / Photos

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün açılış konuşması ile başlayan “Avrupa’da Göç, İslam ve Çokkültürlülük” uluslararası sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) tarafından, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi (OCIS), UNESCO Türkiye-MOST, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve TBMM AB Uyum Komisyonu işbirliği ile 11-12 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Sempozyumda Avrupa’daki Müslüman göçmenler ve kimlik konuları başta olmak üzere, Avrupa’da İslam ve İslamafobi, Türkiye kökenli göçmelerin bu süreçteki konumu ve rolleri, entegrasyon-asimilasyon ve birlikte barış, huzur ve refah içinde karşılıklı saygı ve özenle yeni bir yaşamın inşası ve çokkültürlülük konularındaki yaklaşımlar ele alınmıştır.

 İki gün boyunca konuyla ilgili önde gelen uzman, akademisyen ve politikacıların katılımlarıyla gerçekleşen sempozyumda açılış konuşmaları ve özel davetli konuşmacıların yanı sıra 9 farklı oturum düzenlenmiştir:

Sempozyum Oturum Başlıkları:

“İslam ve İslamafobinin Avrupa’daki Varlığının Tarihsel ve Felsefi Kökenleri”;

“11 Eylül Sonrası Avrupa’da İslam ve İslamafobi”;

“İslam ve Çokkültürlülük”;

“Müslüman Göçmeler ve Avrupa”;

“İslam ve Avrupa Kimliği”;

“Türk Göçmenler ve İslam”;

“Avrupa Medyası ve İslam”;

“Karikatür, Sanat ve İslam”

“AB, Avrupa Siyaseti ve İslam”,

“Sivil Toplum ve İslam”


MIGRATION, ISLAM and MULTICULTURALITY IN EUROPE SYMPOSIUM

 The international symposium of “MIGRATION, ISLAM AND MULTICULTURALITY IN EUROPE” was organized by Hacettepe University, Migration and Politics Research Centre (HUGO) in cooperation with Oxford Center for Islamic Studies (OCIS) in UK, UNESCO-MOST Turkey, International Migration Organisation (IOM) and The European Union Harmonization Committee of Turkish Parliament, on 11-12 April 2013 in Ankara. The symposium was organized under the auspices of the Republic of Turkey Presidency and Abdullah Gül, the President of Turkey, gave an opening address. 

 The general theme of the conference was “Muslim immigrants in Europe, the role of Turkey-origin immigrants among Muslim immigrants”. Other related themes were identity, integration, assimilation, Islamafobia, living together in peace and prosperity and respecting to each other”. The symposium brought together specialists, academics and politicians as well as special keynote speakers in 9 sessions for two days.

Sessions of the symposium were as follows:

  • Historical and Philosophical Origins of Existence of Islam in Europe

  • Islam and Islamophobia in Europe after 9/11

  • Islam and Multiculturality

  • Muslim Immigrants and Europe

  • Islam and European Identity

  • Turkey-origined Immigrants and Islam

  • European Media and Islam

  • Cartoon, Art and Islam

  • EU, European Politics and Islam

  • NGO’s and Multiculturality in Europe