II. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2.Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi'ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İKGV ve SGDD ile birlikte HÜGO ekibi olarak biz de katıldık. 18-19 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen Kongre kapsamında kongre ortağı belediyelerin çocuk meclislerinden gelen Türk ve göçmen çocuklar şenlik alanında oynarken büyükler olarak bizler onlara nasıl daha mutlu olacakları şehirler kurabileceğimizi tartıştık.

Dosya_002 (1)

2 oturumdan oluşan çalıştay kapsamında Suriyeli mülteci çocuklar ana teması altında 4 farklı alanda toplantılar düzenledik. Toplantı başlıklarımız;

 • psiko-sosyal destek
 • çalışma/erken yetişkinlik
 • eğitim
 • şehir ve belediye hizmetleri 

Dosya_001 (1)

Bu başlıklar altında yapılan toplantılarda;

 • özellikle belediyeler arasında ortak bir veritabanı eksikliği,
 • mültecilerin ihtiyaç tespitlerinin yapılmasında yaşanılan sıkıntılar,
 • psiko-sosyal destek ve tercüme desteğinin eksikliği,
 • belediye bütçelerinin yetersiz kalması,
 • mültecilere yapılan yardımlarda hak temelli yaklaşımın benimsenmemiş olması,
 • kültürel entegrasyonu sağlamanın yolları,
 • mülteci çocukların eğitime katılmasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği
 • Çocuk Dostu Alanlar'ın nasıl daha verimli bir hale getirilebileceği tartıştık.

Yapılan çalıştay sonucunda farklı gruplardan çıkan sonuçları birleştirerek oluşturduğumuz raporları 30 Nisan 2016 günü Harbiye Askeri Müze'de düzenlenen kongrede sunarak ortak çözüm arayışımızda önemli bir yol kat ettik.

Kongre kapsamında düzenlenen oturumlarda Suriyeli mülteci çocuklar hazırladıkları bildiriyle Türkiye'den beklentilerini kendileri anlattılar. Yine Suriyeli çocuklarımızın oluşturduğu bir ekip halk oyunları gösterisiyle kongreye katılırken ASAM Tarlabaşı Çocuk Dostu Alan'daki hip-hop atölyelerine katılan Suriyeli çocukların kendi yazdıkları "Bugün Başka Bir Ülkede Uyandım" şarkılarıyla yaşadıklarını ve beklentilerini bizlere söz bırakmadan anlattılar.* Daha sonra çocuklar kongre salonunun dışına kurulan standlar ve oyun alanlarında farklı etkinliklere katıldılar.

f8a9dd06af0685f7f12220b50cb85940

kongre2