Türkiye ve Göç temalı Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı Duyurusu

Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Sema BUZ'un bilimsel danışma kurulunda yer aldığı, Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Mehmet Ali ERYURT'un düzenleme kurulu başkanlığını yürüttüğü Türkiye ve Göç temalı Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. 

Konferansla ilgili bilgiler için: www.tnbk5.org